Likwidacja szkód

Od ponad 25 lat działam w branży i zajmuję się likwidacją szkódŚwiadczę pomoc osobom chcącym się starać o świadczenia za poniesione szkody w mieniu, na osobie, doznane na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, w gospodarstwie rolnym, błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta. Proces ten polega na ustaleniu przyczyny i odpowiedzialności za powstanie szkody, co bezpośrednio zmierza do ustalenia wysokości odszkodowania. Likwidacja szkody obejmuje zatem wszystkie czynności od momentu zgłoszenia szkody, aż do wypłaty odszkodowania. Zajmuję się także szacowaniem szkód i wycenianiem kwot dopłat do wypłaconych już odszkodowań. Ponadto analizuję, doradzam i proponuję takie metody prowadzenia sprawy, aby postępowanie likwidacyjne zakończyło się zawsze wypłatą świadczenia. Wynagrodzenie pobieram tylko od spraw zakończonych sukcesem.

 

uszkodzony pojazd

 

Z jakimi szkodami można zgłosić się do KLZ?

Mogą się Państwo do mnie zgłosić ze wszystkimi rodzajami szkód, a w szczególności na:

  • POJAZDACH – prowadzenie szkód z polis OC i AC, organizacja bezgotówkowych napraw pojazdów, wynajem aut zastępczych do szkód w ramach OC pojazdu oraz odkup kosztorysów samochodowych.
  • OSOBACH – obrażenia ciała, wypadki śmiertelne z OC pojazdu, OC rolnika i NNW, wypadki w pracy, błędy medyczne, naruszenie praw pacjenta oraz renty.
  • MAJĄTKU – budowlane wady nieruchomości, pożary, zalania i inne zdarzenia losowe oraz kradzieże i włamania.